Bästa medlemmar i Emmausgemenskapen i Finland

Det känns gott att kunna säga De Colores i höstens sprakande färger. Rönnarns bär lyser röda och björkarnas och asparnas löv lyser gula mot den klarblåa himmelen. Vår Herre skapade dem för att vi skall kunna glädja oss på vår underbara jord, låt oss ta väl vara på den.

På vårt föreningsmöte den 27.8.2019 beslöt vi efter moget övervägande att avsluta vår förening. Det är med vemod vi tog beslutet, men det har visat sig att intresset svalnat och det saknas möjlighet att ordna vandringar i våra trakter.

Prenumerera på innehåll