Bästa medlemmar i Emmausgemenskapen i Finland

Det känns gott att kunna säga De Colores i höstens sprakande färger. Rönnarns bär lyser röda och björkarnas och asparnas löv lyser gula mot den klarblåa himmelen. Vår Herre skapade dem för att vi skall kunna glädja oss på vår underbara jord, låt oss ta väl vara på den.

På vårt föreningsmöte den 27.8.2019 beslöt vi efter moget övervägande att avsluta vår förening. Det är med vemod vi tog beslutet, men det har visat sig att intresset svalnat och det saknas möjlighet att ordna vandringar i våra trakter.

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas du till Emmaus i Finlands årsmöte som hålls
söndagen den 10 mars 2019 kl. 13.30- 15.00 i METODISTKYRKAN, Brunnsgatan 31, BORGÅ

ÄRENDEN: Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Upplösning av föreningen, första behandling.

Välkommen!
Styrelsen

Innan årsmötet har den som vill även möjlighet att delta i Metodistkyrkans gudstjänst som börjar kl. 11.00. Mary Ström talar och vi firar nattvard tillsammans med församlingen. Efter gudstjänsten deltar vi i kyrkkaffet
Efter att vi hjälpt till att duka av kaffebordet tar årsmötet vid.

Ny styrelse

Årsmötet valde ny styrelse för 2018:

Ordförande:
Ilse Stenius, tel. 050 309 27 49, e-post: linneaborealis60@hotmil.com

Viceordförande: Juha Kajander

Sekreterare: Gun-Britt Sandström

Styrelsemedlemmar: Mary Ström och Eva-Mi Sederlöf

Ersättare: Eva-Maria Priester och Vivan Suokas

Välkommen på årsmöte

EMMAUS I FINLAND / FINLAND EMMAUS COMMUNITY rf

ÅRSMÖTESKALLELSE

Härmed kallas du till Emmaus i Finlands årsmöte som hålls
lördagen den 17 mars 2018 i BETANIAKYRKAN, Stora Byvägen 34, Nickby

Årsmötet börjar kl 12.30 och slutar c. 15.30
Vi går igenom stadgeenliga ärenden.

Välkommen

Styrelsen

Vi har möjlighet att börja dagen kl 10 med att deltaga i Betania församlingens Kvinnofrukost. Bordet står vackert dukat för oss kvinnor och vi får andlig spis av dagens talare. Frukosten slutar c. kl 12 och den kostar 8€.

Viktiga datum

Ett datum till att lägga påminnet och reservera i din kalender: lördag den 27.1.2018!
Då har vi årets första Emmausdag och den hålls i Filadelfiaförsamlingen i Borgå. Vi möts där kl 10.00 och börjar med kaffe och dopp. Efter det får vi höra vad Stefan Salonen, omsorgspastor i Andreas kyrkan i Helsingfors, har fått på sitt hjärta för oss. Vi beställer pizza till mötesplatsen och därför behöver du anmäla dig till dagen senast 22.1.18. Efter lunch talar vi om den kommande Emmausvandringen, har bönegemenskap och firar nattvard. Vi slutar ca 15.00.

Emmausdagen måndagen 29.5.2017

Emmausdagen är här inom kort, dvs måndag 29.5.2017 kl 10-16.

Platsen är Metodistkyrkan i Borgå.

Jag hoppas du har möjlighet att deltaga!

Raija Henttonen talar över ämnet att förlåta och oförlåtenhet.

Vi skall även diskutera den kommande vandringen på Nilsas.

Vi avslutar med nattvard.

Välkommen!

De colores!

Ilse Stenius

ordf

Ny styrelse för Emmaus

Årsmötet 18.3.2017 valde följande styrelse:

ordförande: Ilse Stenius tel. 050 309 27 49
e-post: linneaborealis60@hotmail.com
vice ordförande: Birgit Grönqvist
sekreterare: Ann-Helen Peltonen
ordinarie medlemmar: Eva-Mi Sederlöf, Gun-Britt Sandström och Mary Ström.
ersättare 1 Eva-Maria Priester
ersättare 2 Hedvig Rönnberg
ersättare 3 Leif-Göte Björklund

Emmausvandringen hålls på Nilsas kursgård i Sibbo 21-24.9.2017

Årsmöte i mars

Viktig information!!!
Hoppas det passar för många att möta opp på årsmötet som i år hålls 18.3 i Kristuskyrkan i Helsingfors Apollogatan 5. Dagen börjar med kaffe kl 10 efter det bibelstudium av en pastor, som gått vandringen för några år sedan, Olle Eriksson. Det ingår lovsång och bön i förmiddagspasset (tag med din gula bok och ditt kors), Ca kl 12 går vi på lunch och kl 13 börjar årsmötet.

Plock ur Emmausbrevet oktober 2016

Så har vi igen kommit in ett tag in i hösten, Guds färgrika nåd strömmar över oss varje dag då vi fått nujta av den färgsprakande naturen i år. Igen en gång har vi fått bekräftelse på att våra hjärtan tänds som Emmauslärjungarnas "Vore inte våra hjärtan brinnande...", Luk 24:32.

En Emmmausdag är planerad till 19 november kl. 10-15.30 i Borgå Metodistkyrka, Brunnsgatan 31. Anmäl dig senast 2 dagar innan till 0405726738 eller mona.gronroos@gmail.com.

Emmasubrev 1-2016

Av Mona Grönroos

Bästa Emmausvänner
Vore inte våra hjärtan brinnande då Han talade med oss på vägen?

Prenumerera på innehåll