Emmausbrev december 2015

Av Mona Grönroos:

"Frid lämnar jag efter åt er, min frid ger jag er. Inte ger jag sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa" läser vi i Joh 14:27.

Julen står för dörren , vi önskar varandra fridfull jul, det är bibliskt. Jesu hälsning till de instängda skrämda lärjungarna var inte en tillrättavisning om att de inte tror osv ... nej, utan FRID vare med er! Det var som balsam på lärjungarnas ganska darrande hjärtan. Så kommer Han till oss i dag. Tag emot den friden.

Nu kommer det efterlängtade och utlovade Emmausbrevet. Efter en våt och mörk höst får vi nu tända ljus, förbereda oss för att ta emot Fridsfursten, städa upp i våra hem och i våra hjärtan och stilla oss inför undret som skedde i Betlehem. Vi är Hans barn. Han älskar oss vi är syskon i Hans familj och dessutom i Emmausfamiljen.
Den har ökat under året som gått, tillökning med sju pilgrimer, två män och fem damer. Igen en gång fick vi uppleva och förundras över vad Gud gör i människors hjärtan.

Den fjärde dagen är inne och Gud är densamme. Du som är ny inom Emmaus, ta dig tid till att begrunda dina anteckningar från de olika talen, det är intressant att Gudsordet aldrig blir gammalt tvärtom ökar aptiten ju mer man äter (= läser Bibeln).
Vi hade en givande uppföljningsdag I Svartså Kapell den 7 november. Hans Växby ledde bibeltimmen med frågor bl.a. till de som gått vandringen i år, om hur de upplevt den och att leva i den fjärde dagen. Positivt tyckte alla och att det ännu var att mycket obearbetat.

Följande aktivitet är ÅRSMÖTET som är planerat till den 12 mars kl 10 i Borgå Metodistkyrka Brunnsgatan 31. Vi börjar med bibelstudium och sedan blir det lunch, ca kl 13 startar årsmötetsförhandlingarna vi avslutar med nattvard.Kom med och påverka det är val av styrelse och ordförande. Bed att Gud kallar och utrustar för de olika uppgifterna.

Preliminärt datum för följande Emmausdag/skolningsdag/agape mm. inför vandringen är den 6 juni kl 10 i Svartså kapell Brasasvägen 30. Anmäl en vecka före till Ann-Helen tel 050-3851482 eller ann-helen.peltonen@luukku.com

EMMAUSVANDRINGEN 2016 hålles på ny plats, NILSAS i Sibbo, Nilsasvägen 60 vilket är Sibbo kyrkas lägergård. OBS! TIDPUNKTEN HAR ÄNDRAT. Vi börjar på en FREDAG och slutar på MÅNDAG alltså den 9 september till den 12 sept.

Broschyren finns på nätet på www.metodistkyrkan.fi Länk Emmaus. Där finns också anmälningsblankett och rekomendationsblankett.
Gå gärna in på adress 3dayol.org/vigil och anteckna dig på bönelistor som omfattar hela världen. Du är en länk i bönekedjan och ber för pilgrimer som skall gå vandringen.
Och de sade till varandra:" Brann inte våra hjärtan då han talade till oss på vägen och utlade skriften för oss?" - Luk 24:32

Styrelsen och jag önskar er alla EN FRIDFULL JUL OCH ETT VÄLSIGNAT NYTT ÅR 2016
De colores
Mona