Emmasubrev 1-2016

Av Mona Grönroos

Bästa Emmausvänner
Vore inte våra hjärtan brinnande då Han talade med oss på vägen?
Refelexionerna som Emmausvandrarna hade har igen aktualiserats då vi just firade påsk. Frågan drabbar oss alla. När och var hade du ett Gudsmöte som gjorde att ogräs brändes upp och du fick uppleva värmen från Jesu hjärta? Vi sjunger en psalm "Kärlek så varm från Jesu varma hjärta flödade fram då Frälsarhjärtat brast .... det gjorde Han för dej och för mej." "Underbara dag då skördemännen bära" osv fortsätter sången. Vi har en uppstånden Jesus som är med oss alla dagar ända till tidens ände. Vår kallelse är att vara med och bärga in skörden.
Inom Emmaus är det ofta en rätt lång tid av året som vi knogar på på var sitt håll.

Årsmötet som hölls i Metodistkyrkan i Borgå var väl representerat. Deltagarna var 13 till antalet. Vi inledde med gemenskap runt kaffebordet. Många hade skickat hälsningar till årsmötet. En av Emmausvandrarna Kamilla Widén från Sibbo hade under året fått hembud. Hon gick vandringen 2014. Vi välsignar hennes minne.

Alla fick en personlig hälsing i form av ett bibelord som som upplästes. Tack till Ansa för de fina korten! Borgås nya metodistpastor Leif-Göte Björklund hade bibelundervisning och stannade inför en av Bibelns kvinnor Rut, givande och tankeväckande. Gemensam lunch och sedan årsmötesförhandlingar.

I den nya styrelsen omvaldes Mona Grönroos till ordförande.
Ordinarie medlemmar:
Birgit Grönqvist, Lovisa
Ann-Helen Peltonen, Borgå
Eva-Maria Priester, Borgå
Hedvig Rönnberg, Esbo
Suppleanter:
Eva-Mi Sederlöf, Esbo (ny)
Ilse Stenius, Esbo (ny)
Leif-Göte Björklund, Borgå (ny)
Vivan Suokas, suppleant (önskade avgå)
Monica Lundgren fortsätter som kassör och Hans Växby som versamhetsgranskare.

Vid konstituerande mötet valdes Birgit Grönqvist till viceordförande och Ann-Helen Peltonen fortsätter som sekreterare. Ordförande framförde tack till de som avgått och välkomnade de nya in i arbetet.
Emmausgemenskapen i Finland har medvind beträffande ekonomin, eftersom Ashram som slutade donerade en del pengar till vår förening. Från Sverige har vi fått en hel del material då Sveriges Emmaus upphörde.Vi sände tack till givarna och önskade Guds välsignelse.

UR Verksamhetsberättelsen:
En lyckad Emmausvandring hölls på Karijärvi Lägergård (den sista där då lägergården nu är flyktingmottagning). Antalet som gått vandringen i Finland är nu 101. Det är nu vandring nr 6 för män och nr 12 för kvinnor som kommer att ordnas i år på ett nytt ställe. Vandringsgrupper finns nu i Sibbo, Borgå och Helsingfors. Målsättningen är att även Österbotten kunde ordna grupper. De som gått vandringen är geografiskt utspridda från Åland till Jakobstad.

ALLTSÅ följande vandring för kvinnor och män hålls i Sibbo på kyrkans Lägergård NILSAS Adress Nilsasvägen 60, 04130 Sibbo. OBS! Vandringen börjar på fredag kl 17 9 september och slutar på måndag 12 september. Priset är förmånligt i år, 168 €. P.g.a. donationen som vi fått kan vi sponsorera pilgrimer och teammedlemmar. Bindande anmälan senast 9 augusti till Mona. mona.gronroos@gmail.com tel 0405726738 adress Ilmarinensväg 2 A C 39 06150 Borgå eller till Ann-Helen
ann-helen.peltonen@luukku.com tel 0503851482

Inbetalning sker till konto FI60 1652 3000 0129 41 . Du kan gå in på nätet och få anmälningsblankett samt rekommendationsinfo samt Emmaus brocshyren på adressen www.metodistkyrkan.fi Sök ikonen Länkar och så hittar du Emmausvandring.

FÖLJANDE HÄNDELSE den 6 juni kl 10 till ca 15.30 är det Emmausdag i SVARTSÅ KAPELL, Brasasvägen 30. Det blir andlig och lekamlig mat samt en viktig del att träffas för att be för vandringen och introducera teamet. Det som är MEST AKTUELLT är din insats att fråga Herren vem skall i år vara pilgrim? Gud vet redan vem, men viktigt att vi är ledda i denna uppgift. För många har vandringen blivit en milstolpe och ett vägskäl. En kallelse att tjäna Honom kanske med ny insikt om att vara lärjunge.

Anmäl gärna senast 3 juni (diet?) till Ann-Helen eller mej
Så skall GUDS FRID som övergår allt förstånd intaga och bevara våra tankar i Jesus Kristus vår Herre.
Borgå den 9 april 2016
De colores
Mona