Emmausdagen måndagen 29.5.2017

Emmausdagen är här inom kort, dvs måndag 29.5.2017 kl 10-16.

Platsen är Metodistkyrkan i Borgå.

Jag hoppas du har möjlighet att deltaga!

Raija Henttonen talar över ämnet att förlåta och oförlåtenhet.

Vi skall även diskutera den kommande vandringen på Nilsas.

Vi avslutar med nattvard.

Välkommen!

De colores!

Ilse Stenius

ordf