Välkommen på årsmöte

EMMAUS I FINLAND / FINLAND EMMAUS COMMUNITY rf

ÅRSMÖTESKALLELSE

Härmed kallas du till Emmaus i Finlands årsmöte som hålls
lördagen den 17 mars 2018 i BETANIAKYRKAN, Stora Byvägen 34, Nickby

Årsmötet börjar kl 12.30 och slutar c. 15.30
Vi går igenom stadgeenliga ärenden.

Välkommen

Styrelsen

Vi har möjlighet att börja dagen kl 10 med att deltaga i Betania församlingens Kvinnofrukost. Bordet står vackert dukat för oss kvinnor och vi får andlig spis av dagens talare. Frukosten slutar c. kl 12 och den kostar 8€.
Om du tänker deltaga, anmäla dig till ordföranden Ilse Stenius senast 12.3.2018.

Vi avslutar dagen med nattvard

Gå gärna in på vår hemsida www.emmausvandringen.fi där kan du läsa vad det står om oss.
Om du vill be för vandringar runt om i världen välj då www.3dayol.org Preyer Vigil och du kan deltaga i den globala bönekedjan. På denna lista kommer vår kommande vandring i september på Nilsas även att finnas.

Vår frivillaga, men rekomenderade medlemsavgift är 15€.

De Colores! Lev kvar i Guds färgrika nåd!

Hälsningar Ilse Stenius ordf
050 309 27 49
linneaborealis60@hotmail.com