Kallelse till årsmöte

Härmed kallas du till Emmaus i Finlands årsmöte som hålls
söndagen den 10 mars 2019 kl. 13.30- 15.00 i METODISTKYRKAN, Brunnsgatan 31, BORGÅ

ÄRENDEN: Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Upplösning av föreningen, första behandling.

Välkommen!
Styrelsen

Innan årsmötet har den som vill även möjlighet att delta i Metodistkyrkans gudstjänst som börjar kl. 11.00. Mary Ström talar och vi firar nattvard tillsammans med församlingen. Efter gudstjänsten deltar vi i kyrkkaffet
Efter att vi hjälpt till att duka av kaffebordet tar årsmötet vid.