Bästa medlemmar i Emmausgemenskapen i Finland

Det känns gott att kunna säga De Colores i höstens sprakande färger. Rönnarns bär lyser röda och björkarnas och asparnas löv lyser gula mot den klarblåa himmelen. Vår Herre skapade dem för att vi skall kunna glädja oss på vår underbara jord, låt oss ta väl vara på den.

På vårt föreningsmöte den 27.8.2019 beslöt vi efter moget övervägande att avsluta vår förening. Det är med vemod vi tog beslutet, men det har visat sig att intresset svalnat och det saknas möjlighet att ordna vandringar i våra trakter.

Vandringarna har betytt mycket för många människor och därför vill vi att de medel vi har skall gå vidare till den livaktiga Emmausgemenskapen Satka i Ural, Ryssland, till föreningen Helhet genom Kristus (de ordnar kurser och retreater i samma syfte som Emmausvandringen) och till Svartså kapell. Det känns nästan som vi varit en åker som nu skördats, för att gå vidare i ”näringskedjan” på annat håll.

Vi vandrar vidare i vandringsgruppen Helsingfors – Grankulla en gång i månaden. I Kristuskyrkan på Apollogatan och i Betlehemskyrkan på Bolagsvägen 33 i Grani. Om du vill komma med eller få information går det bra att kontakta Hans Växby (hans.vaxby@gmail.com)
Du och andra du känner som skulle behöva medvandrargemenskap är hjärtligt välkomna med.

Lev kvar i Guds färgrika nåd!
Er medvandrare Ilse Stenius