Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om Emmausvandringen kan du läsa om den på engelska på www.upperroom.org/emmaus eller ta kontakt med:

Styrelse 2017

ordförande: Ilse Stenius tel. 050 309 27 49
e-post: linneaborealis60@hotmail.com
Viceordförande: Juha Kajander
Sekreterare: Gun-Britt Sandström
Styrelsemedlemmar: Mary Ström och Eva-Mi Sederlöf
Ersättare: Eva-Maria Priester och Vivan Suokas

Bankkonto: IBAN: FI60 1652 3000 0129 41
(BIC-kod: NDEAFIHH)
Referenser:
20174 Frivillig medlemsavgift 15 euro
20187 Donation
20190 Pilgrimers vandringsavgift
20200 Teammedlemmarnas vandringsavgift

Länkar: Bönelista för aktuella vandringar finns på: www.3dayol.org
(välj: Prayer Vigil/ Check out a list of Prayer Vigils)