Emmausdag må 4.6.2012

Vi beslöt på årsmötet att vi i år ordnar flera Emmausdagar. Den första hålls i Svartså Kapell den 4 juni, den andra troligen lördagen den 14 september på Karijärvi. Karijärvidagen startar fredag kl 17 och slutar samma tid följande dag. Anmäl dig före den 1 september. Info om dagen sätts på nätet och i Borgåbladets Isikte .

Måndagen den 4 juni
Start kl 10 med kaffe
Bibelundervisning av Erik Hellsten
Lunch i kapellet ca kl 12
Vandringsgruppsmöte och planering
Kaffe ca kl 14
Bön och lovsång
Nattvard och förbön ca kl 15

ALLA VÄLKOMNA!

Medlemsbrev 2/2012

I bilagan finns Emmausbrevet 2/2012

Medlemsbrev 1/2012

I bilagan finns emmausbrevet 1/2012.

Årsmöte och nästa vandring

Årsmötet hålls lördagen den 10 mars med start kl. 10 i Filadelfiakyrkan i Borgå. (Ingång från framgården!)
Dagen börjar med andlig mat, sedan lunch. Själva årsmötet hålls kl. 12 med stadgeenliga förhandlingar.
Alla är välkomna!
Ifall du är intresserad av att aktivera dig inom Emmaus ta i så fall kontakt med någon av oss i styrelsen.

FÖLJANDE VANDRING 17-20 maj

Medlemsbrev 4/2011

MEDLEMSBREV 4 / 2011

BÄSTA EMMAUSVÄNNER

Så har vi snart den mörkaste tiden bakom oss. Redan idag när ljusen tändes i fönstren kändes det bättre. Vi tror på ljusets makt. Ljuset hjälper oss att se vägen som ligger framför oss. Ändå ser vi den inte. Vår framtid är i Herrens händer.
I en gammal väckelsesång sjunger vi: ”Min framtidsdag är ljus och lång.” Ja, visst är det så, men var vi tillbringar den är förhöljt i mörker. Vi vet bara att just nu är vi med här och nu.

Medlemsbrev 3/2011

Emmaus i Finland/ Finland Emmaus Community rf

BÄSTA EMMAUSEMMAUSVANDRARE INNE PÅ DEN FJÄRDE DAGEN,

Sommaren är förbi och vi får gå in i höstens olika aktiviteter med nya friska krafter.
Vandringen för kvinnor på Karijärvi Lägergård 25-28 augusti var något av Guds närvaro från
början till slut. Guds ande var utgjuten och en stark förkrosselse upplevde vi som var med.
Talen om nåden blev en förverkligad upplevelse. Ja, många sa: Vad har man gjort för att få vara med om sådana dagar?

Medlemsbrev 2/2011

Bästa Emmausvänner

Ja, så är årsmötet förbi. I år hölls mötet i Borgå och inte som tradionellt i Helsingfors. Mötet var välbesökt.
Styrelsen för 2011 förändrades något. Jag blev omvald till ordförande, vilket jag just nu vill tacka för. Jag upplever att uppgiften som vår Herre gett oss är ett underbart sätt attt vara med i detta stora arbete och den uppgift vi alla har.Uppgiften att vara lärjunge och lyssna till kallelsen FÖLJ MIG.
Även detta nya år får vi förnya vår kallelse.

Medlemsbrev 1/2011

BÄSTA EMMAUSVÄNNER

Guds nåd är varje morgon ny. Ett nytt år har börjat. Nya utmaningar
väntar. Emmauslärjungarna var fyllda med entusiasm då de hade fått vandra tillsammans med Jesus flera dagar, Vi har varit med om det . Din och min vandring var något vår gode Far hade stakat ut. Din fjärde dag är i dag och alla dagar under det kommande året. Löftet gäller ? Själv skall jag gå framför dig , backarna skall jag jämna ut så säger Herren? . Ta det till dej detta år. ?

Den 4 januari startade vi med teamskolningsdag hemma hos mej. Teamet

Prenumerera på innehåll